VẮC XIN TAI XANH JXA1-R DHN

460.000

Vắc xin nhược độc đông khô phòng bệnh lợn Tai xanh (Chủng JXA1-R)

Tạo miễn dịch chủ động phòng Hội chứng gây rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) thể độc lực cao trên lợn. Hàm lượng kháng thể đạt cao nhất vào khoảng 21 – 28 ngày sau khi tiêm vắc xin, thời gian bảo hộ kéo dài 4 – 6 tháng.

0377357868